ADAY HAKEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Değerli Hakem Adayları

Başvurular Online alınacak olup; telefon, posta ya da email yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KATILIM ŞARTLARI


1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- 18 Yaşından Küçük 30 yaşından büyük olmamak

3- En az lise veya dengi okul mezunu olmak

4- Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu " DOKTOR RAPORU" ile belgelemiş olmak. (Aile hekimi raporu kabul edilir)

 

ADAY HAKEM BAŞVURU FORMU

 

- Başvurularınız il temsilciliğince değerlendirildikten sonra  başvuruları kabul edilen adaylar 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Aday Hakem Kursuna email yoluyla davet edileceklerdir.

                                                                                                                                    ANKARA BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ